Bestuur

Per 22 augustus 2016 is het Bestuur van SHOT (S) als volgt samengesteld:

René Rietveld Voorzitter
Esther Udinga Secretaris
George Demmenie Penningmeester
René de Gier Algemeen bestuurslid
Rob Houtgast Algemeen bestuurslid
Pim Kleine Rammelkamp Algemeen bestuurslid

De Bestuursleden zijn allen verantwoordelijk voor één of meerdere commissies. Deze zijn als volgt verdeeld:

René Rietveld Commissie Toekomstige Huisvesting
Esther Udinga Internetcommissie
Ledenadministratie
Vertrouwenspersoon
George Demmenie Kascommissie
René de Gier Seniorencommissie
Jeugdcommissie
Training & Opleiding
Rob Houtgast Activiteitencommissie
Toernooicommissie
Sponsorcommissie
Pim Kleine Rammelkamp Beheer, exploitatie en materiaalcommissie