Extra ingelaste ALV op 21 september

Deel dit bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Op maandag 31 augustus 2009 was de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Daarin hebben de leden aan het bestuur decharge verleend over het gevoerde financiële beleid van het afgelopen seizoen (2008-2009). De gepresenteerde begroting en het voorstel voor de contributieverhoging werden echter niet goedgekeurd. Maandag 21 september van 19:00u tot 20:00u wordt tijdens een extra ingelaste ALV door de leden van SHOT gestemd over dit nieuwe voorstel voor de contributieverhoging.