Nieuws van het Bestuur

Deel dit bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Afgelopen vrijdag vergaderde het SHOT-bestuur voor de laatste keer in 2010. Hieronder vind je de belangrijkste zaken uit de bestuursvergadering.

De werkgroep Ledenwerving en behoud heeft een eerste terugkoppeling gegeven aan het bestuur. Samengevat komt het er op neer dat er snel met een beginnersgroep gestart zal worden. Via het KTTF toernooi en het jaarlijks terugkerend project Kies je Sport probeert de werkgroep weer nieuwe jeugdleden te werven. Voorwaarde is dat de organisatie goed geregeld moet zijn. Eerste prioriteit zal zijn om iedere zaterdagochtend weer een training te geven aan nieuwe jeugdleden.

Tsuri heeft het bestuur medegedeeld een stap terug te willen doen. Omwille van privéredenen kan hij onvoldoende tijd vrijmaken voor al zijn taken. Henri ter Steeg is bereid gevonden zijn taken op het terrein van de jeugdcommissie over te nemen. Daar zijn wij natuurlijk heel blij mee. Henri zal vanaf heden toetreden in het bestuur. Tsuri blijft in het bestuur en zal onder meer Henri ondersteunen met zijn kennis en ervaring.

De trekking van de Grote Clubactie is inmiddels achter de rug. Een aantal jeugdleden heeft fanatiek loten aan de man gebracht. De netto opbrengst ligt rond de € 350. De beste lotenverkopers worden tijdens het KTTF toernooi nog eens in het zonnetje gezet, waarvoor hulde.

In mei 2011 vindt het WK tafeltennis plaats te Rotterdam. De activiteitencommissie komt binnenkort met nieuws over de verkoop van entree kaarten. Bedoeling is dat we daar met een grote afvaardiging naartoe gaan.

Het komt nog wel eens voor dat er vrijdags na afloop van de competitiewedstrijden tafels blijven staan. Soms is dat geen probleem omdat de jeugd op zaterdag speelt. Het bestuur heeft afgesproken dat er een bordje wordt gemaakt waarop vermeld zal staan of de tafels moeten worden opgeruimd of niet. Uiteraard met de bedoeling dat leden dit ter harte nemen.

De secretaris van Overhees heeft onlangs een memo doen uitgaan naar alle gebruikers van de zaal Orlandogebouw betreffende de ventilatie van de zaal. Het bestuur onderschrijft de klacht dat het met de ventilatie in de zaal slecht gesteld is. De verwarming van de zaal is niet te regelen en bij dit weertype (het vriest) veel te koud. Van de zomer is het weer te benauwd omdat er geen frisse luchttoevoer is. Kortom, de Sportfederatie Soest heeft dit onderwerp geagendeerd voor bespreking met de sportwethouder van de gemeente Soest.

De gemeente heeft ons laten weten dat er voorlopig geen defibrillator voor in de zaal beschikbaar gesteld wordt wegens gebrek aan sponsors. Pas als weer nieuwe sponsoren gevonden worden komt dit onderwerp weer op de agenda. Bij noodgevallen altijd 112 bellen.

Vanaf januari zal er weer voor de maandagavond een externe trainer aanwezig zijn. Zijn naam is Frank du Bois. Frank geeft op dit moment afdelingstraining aan NTTB afdeling Midden.

De nieuwjaarsreceptie is gepland op vrijdagavond 7 januari. Vanaf 20.00uur is iedereen welkom.

Martin Briët (secretaris)