Nieuwsjaarstoespraak

Deel dit bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Afgelopen vrijdag, de dag voor de Menereis Open Soester, was de traditionele nieuwjaarsreceptie bij SHOT. Hieronder vind je de volledige tekst van de speech van onze voorzitter Edgar.

Dame mijne heren, Allereerst wil ik iedereen hartelijk welkom heten en helaas moet ik vaststellen dat de opkomst relatief laag is. Het is niet anders, maar het is wel een juiste afspiegeling van het aantal leden dat we momenteel hebben. Gelukkig is dit wel ongeveer het enige vervelende bericht dat ik moet melden in deze toespraak.

Terugkijkend naar 2010 kan ik vaststellen dat we een aantal zeer goede activiteiten hebben ontplooid. Zo is de website in 2010 heel mooi geworden en zijn we onder andere actief via Twitter. De website wordt goed actueel gehouden en is zo een mooi visitekaartje van onze vereniging. Verder hebben we de financiën dit jaar goed op orde gekregen, waarbij we nog wel extra aandacht moeten geven aan het voorraadbeheer van de bar en de verantwoordelijkheid van de barwacht. En dat gaan we dus ook doen!

In het voorjaar heb ik een aantal teams mogen huldigen (waar ik dit keer zelf ook bij was), maar ook nu mag ik twee teams huldigen. En wel Team 1 en Team 2, waardoor we als SHOT in 2011 zowel in de 3e divisie als in Hoofdklasse zijn vertegenwoordigd. Van harte gefeliciteerd!!!

Het afgelopen Basisscholierentoernooi is heel goed verlopen, met een hoge opkomst. Het toernooi levert vaak extra leden op, maar we weten nu nog niet of dat nu ook het geval is. Dat brengt ons bij de activiteiten van de werkgroep ledenwerving. Zij hebben een folder ontwikkeld en uitgereikt, een loterij georganiseerd en belangstellenden uitgenodigd voor het oliebollentoernooi. Op het oliebollentoernooi waren vier nieuwe gezichten te zien.

Nog een doelstelling voor 2011 is om het niveau van de jeugd verder te verbeteren en het niveau van de senioren te continueren, waarvoor we een nieuwe trainer hebben. Frank du Bois (hij is er helaas niet) gaat op maandagavond de selectie en talentvolle jeugd trainen. Matthijs en Danny gaan op zaterdagochtend training geven voor nieuwkomers.

Tijdens de afgelopen Algemene Leden Vergadering heb ik aangekondigd, dat ik mijn functie als voorzitter zal gaan neerleggen, dus dit is mijn laatste Nieuwjaarstoespraak. Het voorzitterschap is slecht te combineren met mijn werk, en het is zowel voor mij als voor de vereniging beter dat ik plaats maak. Tijdens de komende ALV zullen de leden moeten gaan stemmen over de samenstelling van het bestuur. Ik kan al wel melden dat Henri een aantal taken van Tsuri gaat overnemen en in de bestuursvergaderingen gaat meedraaien. We hopen dat Henri zich de komende zomer kandidaat zal stellen voor het bestuur.

De activiteitencommissie was al behoorlijk actief, maar ze krijgen het in 2011 nog drukker. Zo organiseren ze in augustus 2011 een knallend feest omdat SHOT dan 60 jaar bestaat. In mei hebben we het Wereldkampioenschap Tafeltennis in Rotterdam. René Rietveld zal nog gaan regelen hoe we dat kunnen bezoeken, dus dat wordt vervolgd.

Binnenkort is de vrijwilligersavond. Iedereen wordt daarvoor uitgenodigd en als je vindt dat je vrijwilliger bent voor de vereniging, ben je van harte welkom. SHOT zijn we natuurlijk met zijn allen en bestaat niet alleen uit enerzijds mensen die van alles regelen en anderen die gewoon komen tafeltennissen. Om een hechte vereniging te blijven is het belangrijk dat iedereen als vrijwilliger zijn steentje bijdraagt. Daarbij wil ik nog even een aantal mensen speciaal noemen en wel: Robin, Axel, Sacha, Matthijs, Danny en de andere jeugdleden die het KinderTafelTennisFeest en andere activiteiten mogelijk hebben gemaakt.

Dan rest mij nu om jullie allemaal een heel goed 2011 toe wensen! En daar op brengen wij natuurlijk een toost uit. Proost!!!

Dook meldt nog dat de Theo Daselaar groep sterk is uitgebreid en dat er de afgelopen keer wel zestien tafeltennissers bij waren. Dat is ook de moeite om te proosten. Nogmaals proost!!!