Mededelingen van het bestuur

Deel dit bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Het bestuur van de sportfederatie Soest heeft namens de gebruikers van Orlando de klachten van de klimaatbeheersing in de zaal in het overleg met de wethouder van de gemeente Soest naar voren gebracht. De wethouder zegde toe de klachten op te gaan lossen. Er is daar inmiddels al een begin mee gemaakt.

Op verzoek van het bestuur heeft Anton Simonis een voorstel gedaan om leden te informeren waarvoor zij precies verzekerd zijn. Voor alle leden die ingeschreven zijn bij de NTTB heeft de NTTB een collectieve sportverzekering afgesloten. Alle vrijwilligers in Soest zijn zonder opgave bij de gemeente verzekerd voor ongevallen, aansprakelijkheid, rechtsbijstand en bestuursaansprakelijkheid. Later deze week meer informatie over de verzekeringen op deze site.

Er is al een datum gepland voor de Algemene Leden Vergadering 2011/2012. Noteer vast maandagavond 27 juni aanstaande in jullie agenda.

De clubkampioenschappen worden eind mei gehouden. Meer informatie volgt binnenkort van de activiteitencommissie. De werkgroep Ledenwerving en Behoud gaat een ouder-kind toernooi organiseren. Meer informatie volgt binnenkort.

Er is een oplossing gevonden voor het volledig verduisteren van de zaal. Het is Jan van Asch gelukt gordijnen aan te schaffen tegen een aantrekkelijk bedrag. De gemeente stemde in met deze oplossing. Bij het afdelingsbestuur van de NTTB zal hiervan melding worden gemaakt. De zaal van SHOT leent zich daardoor prima voor het houden van regionale toernooien en/of beslissingswedstrijden.

Het jaarlijks terugkerend project “Kies je Sport’ gaat vanaf zaterdag 12 maart weer van start. Op 4 aaneengesloten zaterdagen verwelkomen wij weer jeugdige en schoolgaande sporters uit Soest die kennis kunnen maken met de tafeltennissport. De organisatie is in handen van onder meer Matthijs, Danny en Axel. Klasse, jongens!

De barbeheercommissie zal binnenkort een mededeling doen aan de barwachten over de bestaande afspraken met betrekking tot het geven van gratis verstrekkingen aan bezoekende verenigingen tijdens competitiewedstrijden. Deze afspraken gelden bij senioren en bij jeugd competitiewedstrijden.

Frank Du Bois, trainer op de maandagavond, heeft te kennen gegeven te willen stoppen. In gezamenlijk overleg is besloten om de overeenkomst per direct te beëindigen. Maandag 14 maart geeft Frank zijn laatste training. Het bestuur heeft besloten niet direct op zoek te gaan naar een nieuwe trainer. Op zo’n korte termijn is het moeilijk om in een lopend (en bijna ten einde lopend) seizoen een beschikbare trainer te vinden. De trainerscommissie zal op zoek gaan naar een nieuwe trainer voor het volgende seizoen.

Martin Briët (secretaris)