Mededelingen van het bestuur

Deel dit bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Het jaarlijks terugkerend project “Kies je Sport’ is succesvol afgesloten. Twee deelnemers hebben zich in laten schrijven bij SHOT en enkele bezoeken ter oriëntatie de zaterdagochtendinloop.

De barbeheercommissie attendeert de barwachten erop dat consumpties dezelfde avond afgerekend moeten worden. Niet afgerekende bonnetjes belanden hierdoor onnodig in de kassalade. De kluis in het voorraadhok zal aangepast worden.

De voorbereidingen voor de Algemene Leden Vergadering op maandagavond 27 juni zijn in volle gang. De commissies zijn verzocht declaraties uiterlijk 31 mei bij de penningmeester aan te leveren. Tevens moeten de jaarverslagen bij het bestuur aangeleverd worden.

De clubkampioenschappen voor de senioren worden op vrijdagavond 13 mei en voor de jeugd op zaterdag 4 juni gehouden. Meer informatie volgt binnenkort van de activiteitencommissie. Noteer vast in je agenda!

De trainingscommissie is na lange tijd weer bij elkaar geweest. De commissie gaat een technisch beleid schrijven. Het doel is meer structuur aan te brengen in het trainingsaanbod van de jeugd. In toenemende mate wordt de oudere jeugd betrokken en ingezet bij jeugdtrainingen. Inmiddels hebben Danny, Matthijs en Axel aangegeven zich op te willen geven voor een trainingscursus. Klasse! De zaterdagochtendinloop wordt goed bezocht. Daarnaast is de trainingscommissie actief in het zoeken naar en vinden van een externe trainer. Hopelijk binnenkort hierover meer mededelingen.

Afgevaardigden van de senioren indelingscommissie en het bestuur hebben onlangs gesproken met de spelers van team 1 en team 2. Doel van het gesprek was behoud van spelers en handhaving in (= lees terugkeer naar) de derde divisie. Belangrijke voorwaarde is dat er een externe speler wordt gevonden die het eerste team kan komen versterken. Tot op heden zijn we daar nog niet in geslaagd.

Op 8 mei gaat een hele delegatie van jeugd-/ en seniorenspelers naar het WK te Rotterdam. De voorbereidingen en organisatie zijn in handen van René Rietveld.

Op zaterdag 20 augustus bestaat SHOT 60 jaar. Ook hiervoor zijn de voorbereidingen in volle gang. Middags is er een fietspuzzeltocht waar iedereen aan kan deelnemen. Aansluitend wordt een barbecue aangeboden. Houd dus vrij in je agenda!

De jeugdtrainingen op dinsdag en zaterdag blijven doorgaan tot eind juni. De jeugdtraining op de donderdag eindigt eind mei. De kantine op de dinsdagavonden is vanaf juni gesloten. Trainingen worden weer vanaf 15 augustus hervat. De zaal en kantine op de vrijdagavonden blijven gedurende de zomerperiode gewoon open.

Martin Briët (Secretaris)