Mededelingen van het bestuur

Deel dit bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Op maandag 27 juni vindt de Algemene Leden Vergadering plaats. Aanvang 20.00 uur. We rekenen op een grote opkomst.

De nota Technisch Beleid Jeugd is in concept gereed. De trainingscommissie zal de nota op de aankomende ALV gaan toelichten.

Op de vorige ALV werd een vraag gesteld over de mogelijkheid van digitaal uitbrengen van stemmen door leden. Volgens Statuten kunnen geldige besluiten worden genomen zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij onder meer de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht. Op grond van vorenstaande is het bestuur er niet voor om stemmingen bij afwezigheid van leden tijdens de Algemene Leden Vergadering digitaal uit te laten brengen. Bovendien willen we juist bevorderen dat leden op de ALV verschijnen

De ALV van de afdeling NTTB-Midden vond afgelopen maand plaats. Eén van de besluiten die genomen is betreft het beschikbaar stellen van subsidie aan (leden van) verenigingen voor de bekostiging van trainersopleidingen. Een uitstekend en bemoedigend besluit.

De gemeente Soest heeft dit jaar aan SHOT een sportsubsidie toegekend van € 2.400. Dat is heuglijk nieuws. De sportsubsidie zal volledig aan de aanschaf van sportmaterialen worden besteed.

Het bestuur zal binnenkort op een extra ingelaste bespreking ingaan op het onderwerp Werven en Behoud van nieuwe (jeugd-)leden. Hiertoe zijn tevens enkele prominente leden uitgenodigd om hierover van gedachten te wisselen. Meer nieuws volgt binnenkort.

Martin Briët

Secretaris