Mededelingen van het bestuur

Deel dit bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Het Bentinckfonds informeerde onlangs bij sportverenigingen over de mogelijkheden voor deelname van mensen met een beperking. SHOT staat open voor alle mensen.

Volgens de gemeente zorgt de klimaatbeheersing ervoor dat de atmosfeer in de zaal binnen de grenzen blijft. Er worden echter veel klachten over de atmosfeer in de zaal door de leden en bezoekers geuit. De ramen zijn beslagen, hoge vochtigheid, geen ventilatie, benauwdheid en penetrante lichaamsgeur. Het destijds uitgevoerde onderzoek door de gemeente vond in de maand mei plaats. Naar de mening van het bestuur was dit geen representatieve periode. Er zal opnieuw, samen met Overhees, contact opgenomen worden met de gemeente met het verzoek om een aanvullend onderzoek.

De verkoop van loten in het kader van de Grote Clubactie is nog in volle gang. De tussenstand op dit moment is 150 verkochte loten. Dat gaat de goede kant op. Maar er kunnen natuurlijk altijd nog meer loten verkocht worden. De opbrengst wordt volledig benut aan de jeugd (-activiteiten).

Op basis van het plan van aanpak in het kader van Ledenwerving en Behoud is de 10 rittenkaart in gebruik genomen. De 10 rittenkaart is bestemd voor nieuwe leden die de drempel voor het aangaan van een jaarabonnement nog net iets te groot vinden. Met deze 10 rittenkaart kunnen de nieuwe leden vrijblijvend deelnemen aan training en/of vrij spelen. Voor meer informatie over de 10 rittenkaart kun je contact opnemen met Danny Hilhorst.

In de Soester Courant is weer wekelijks een bericht te vinden over de prestaties van het eerste seniorenteam.

De barbeheercommissie attendeert allen erop dat de kantine open is op de dinsdagavond, vrijdagavond en de zaterdag. Buiten deze periode is de kantine gesloten.

Martin Briƫt, secretaris