Mededelingen van het bestuur

Deel dit bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Met de groei van het aantal leden gaat het de goede kant op. Er hebben zich veel nieuwe jeugdleden aangemeld en we zijn de magische grens van 100 al weer gepasseerd.

Onlangs heeft een afvaardiging van het bestuur gesproken met Lisette van de Kieft. Als combinatiefunctionaris van de gemeente Soest fungeert zij als bruggenbouwer tussen sport en onderwijs. Het doel is om meer jeugd aan het sporten te krijgen. De onderlinge verwachtingen zijn over en weer uitgesproken en in januari horen wij meer.

De sportfederatie Soest heeft op 30 november jl. een bijeenkomst georganiseerd over het thema: Drinken is geen sport. Vanuit de barbeheercommissie is Jan van Asch aanwezig geweest. Volgens Jan is het een zinnige bijeenkomst geweest met nieuws over wet-/ en regelgeving en nuttige tips. We horen hier binnenkort meer over.

De gemeente heeft de klachten over het klimaat in de zaal serieus genomen en een nieuw onderzoek ingesteld. Gedurende 6 weken wordt er in de zaal gemeten hoe het met het klimaat gesteld is. De komende weken worden er tevens minimaal 2 grote toernooien georganiseerd, waaronder het scholierentoernooi en het Menereis Open Soester toernooi. Naar onze mening is dit een representatieve periode om een meting te doen. We wachten de resultaten met spanning af.

In het kader van de Grote Clubactie zijn er ruim 280 loten verkocht. De netto opbrengst is daarmee ongeveer 450 euro. In samenspraak met de jeugd en de activiteitencommissie zal een bestemming worden ingevuld. De lotenverkopers met de meest verkochte loten worden op het scholierentoernooi d.d. 17 december a.s. nog eens in het zonnetje gezet.

Met onze hoofdsponsor Menereis is een nieuwe verbintenis overeengekomen. De nieuwe verbintenis loopt van 1 januari 2012 tot 1 januari 2016. Op hoofdlijnen blijft Menereis hoofdsponsor door 2 tafels per 2 jaar beschikbaar te stellen. Zolang de gemeente subsidieert zal dit in combinatie gaan met de 2 tafels per 2 jaar die de gemeente beschikbaar stelt. SHOT gaat uit van minimaal 14 tafels, in goede staat. Bij levering van de nieuwe tafels zal een gelijk aantal van de verouderde tafels ingeruild worden. Een voorstel voor de vervanging van de huidige shirts zal verder uitgewerkt worden. Eerst zal de huidige voorraad shirts opgemaakt worden.

Het jaarlijks terugkerend oliebollentoernooi is gepland op 30 december. We rekenen weer op een grote opkomst van senioren en jeugd. Aanvullende informatie volgt van de activiteitencommissie.

De Nieuwjaarsreceptie is op vrijdag 6 januari 2012. Vanaf 20.00 uur is iedereen welkom.

Vanuit het bestuur wordt nogmaals geattendeerd op het feit dat het verplicht is om tijdens competitiewedstrijden het clubshirt te dragen.

In verband met veiligheid moeten de tafels altijd met z’n tweeën opgezet/ingeklapt worden.

Felicitaties gaan uit naar team 4 bij de jeugd, Stijn, Jackie, Niels en Holger. Zij werden starterskampioen in hun klasse. Bij de senioren gaan de felicitaties uit naar team 8, George, Barend, Jan Opmeer en Fred. Zij werden kampioen in de vierde klasse. Op de Nieuwjaarsreceptie (vrijdag 6 januari) worden de verse kampioenen nog eens in het zonnetje gezet.

 

Martin Briët, Secretaris