Cursus Reanimatie en AED

Deel dit bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Op de dinsdagochtenden 31 januari en 7 februari is in ons proeflokaal een cursus reanimatie en AED gegeven door een gediplomeerde instructrice. De cursisten waren 17 deelnemers vanuit onze Theo Daselaar dinsdagmorgengroep en 4 deelnemers van het kantoor FAB bv Accountants belastingadviseurs uit Soest.

De echtgenoot van Mirjam Buijvoets heeft deze cursus voor een groot deel via zijn bedrijf van het kantoor FAB bv Accountants belastingadviseurs gesponsord, zodat de deelnemers van onze Theo Daselaargroep slechts een eigen bijdrage van € 13,– betaalden. Het feit dat er zo’n grote belangstelling voor deze cursus was, waarbij je mogelijk mensenlevens kunt redden, verheugt ons zeer. De reacties van onze deelnemers waren: behoorlijk inspannend, kan emotioneel zijn, maar bovenal zeer leerzaam en men werd op de harde werkelijkheid gewezen. Ook hoe belangrijk het is om snel en adequaat te handelen. Onze instructrice Wil Meyer was voor de deelnemers zeer inspirerend en dit werd ook gewaardeerd met een enveloppe met inhoud.

Het ligt in de bedoeling dat we elk jaar een herhalingscursus geven, zodat de deelnemers weer bijgeschoold kunnen worden en opnieuw ervaring kunnen opdoen. Naast de noodzaak om zeer snel te handelen, zal in het Orlando di Lasso gebruikersoverleg op korte termijn met de overige huurders van ons complex en de gemeente bekeken worden of de aanschaf van een AED (Automatische Externe Defibrillator) voor ons complex haalbaar is. Momenteel is de dichtstbijzijnde AED in de Klarinet. Aangezien binnen 5 of 6 minuten begonnen moet worden met reanimeren, is het noodzakelijk om een AED snel bij de hand te hebben.

De leden van de Theo Daselaargroep hebben dit initiatief zeer gewaardeerd.