Nieuws en mededelingen van het Bestuur

Deel dit bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Ook deze maand weer een aantal nieuwsberichten vanuit het Bestuurd. Ten eerste aandacht voor de ALV. Deze is gepland op maandagavond 29 juli. Noteer deze datum alvast in je agenda. In de zomer vindt ergroot onderhoud plaats in het Di Lassogebouw. Op vrijdagavond en zaterdag kunnen we wel gewoon doorspelen, alleen zijn de kleedkamers dan niet toegankelijk (doorgang naar de zaal via EHBO hok, omkleden moet dus thuis).

Op maandag 10 juni is een delegatie van het bestuur op de ALV van de sportfederatie soest aanwezig geweest. Belangrijk thema was de nieuwe (concept)sportvisie, waarbij gelegenheid was om hierover te discussiëren. Gedeelde opvatting namens de aanwezigen was dat de concept sportvisie slechts zeer oppervlakkig ingaat op visie, maar des temeer gaat over bezuinigingen. Enkele verenigingen zien zich voor een dilemma gesteld. Het voornemen om bezuinigingen op te leggen en daarnaast het onderhoud van terreinen en gebouwen in eigen beheer te geven, zijn niet reëel. De staat van onderhoud voldoet op dit moment lang niet in alle gevallen aan de uitgangspunten van NOC-NSF normen. De gevolgen voor SHOT (afschaffen passe-partoutsysteem) zijn op dit moment nog niet concreet aan te geven. Dat er meer betaald zal moeten worden, lijkt onoverkomelijk. Belangstellenden die over dit onderwerp willen meedenken en op zoek willen gaan naar realistische oplossingen worden van harte uitgenodigd om contact op te nemen met het bestuur.

Op woensdag 12 juni werd de ALV van de NTTB-Midden gehouden, waarbij een vertegenwoordiging namens het bestuur aanwezig was. Naast de behandeling van de zakelijke agendapunten werd door Nanning van de Hoop (bondsbestuur) een korte presentatie gegeven over ondersteuning van besturen van verenigingen op het vlak van visieontwikkeling, coachen voor trainers en het bijbrengen van spelregelkennis. Daarnaast zal de opzet voor de start van een Duo-competitie (najaar 2014) worden uitgewerkt. Duo-competitie is niets anders dan een gewone competitie maar dan 2 tegen 2. Er worden 4 enkelspelen en 1 dubbelspel per wedstrijd gespeeld. In de afgelopen jaren is gebleken dat een groot aantal van de competitiespelers is afgehaakt vanwege de tijdsduur van reguliere competitiewedstrijden. De duo-competitie biedt dergelijke spelers nu een mogelijkheid om opnieuw de strijd aan te gaan, zonder zich zorgen te hoeven maken om pas “bij nacht en ontij” naar huis te kunnen gaan. Duo-competitie is er voor alle competitie-gerechtigde senioren binnen de afdeling. Er zijn geen kosten aan verbonden. Aanvullende informatie volgt nog.

Na overleg met de gemeente is afgesproken dat tijdens de verbouwingswerkzaamheden we de zomer op de vrijdagavonden en zaterdagen gewoon door kunnen spelen. De doorgang naar de zaal is in ieder geval mogelijk via het EHBO hok. Kleedruimtes krijgen groot onderhoud. Omkleden moet thuis en het is dus even de vraag of toiletten altijd gebruikt kunnen worden in verband met de werkzaamheden. Dinsdagochtend zelfde voorwaarde, maar dan is er kans op last van de bouwwerkzaamheden. Alternatief is dat zij ook op vrijdag aansluiten als de werkzaamheden als storend worden ervaren. Vanaf heden is de zaal gedurende de zomerperiode alleen nog op de vrijdagavonden open. De dinsdagmorgengroep gaat gewoon door.

Martin Briët, secretaris