Mededelingen van het bestuur

Deel dit bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Het project Trainers voor de Klas is zeer succesvol verlopen. Ruim 240 scholieren uit Soest van de groepen 5 t/m 8 namen deel aan de tafeltennisactiviteiten tijdens de gymlessen. De organisatie was in handen van Rene en Matthijs Rietveld. Daarnaast hebben nog tal van SHOT leden geassisteerd tijdens deze activiteiten. Mede dankzij deze assistentie werd het een groot succes. De directie en leerkrachten van de deelnemende scholen uit Soest waren enthousiast. Het project werd afgesloten met de uitreiking van diploma’s aan alle scholieren. Daarbij is de intentie afgesproken om dit project volgend jaar weer te herhalen.

Afgelopen maand was een overleg gepland tussen gemeente en bestuur om een aantal kwesties te bespreken. Daarbij kwamen onder meer twee onderwerpen naar voren die aandacht behoeven. Nogmaals werd door de gemeente bevestigd dat zij pas overgaat tot vervanging van de lampen in de zaal bij minimaal 10% defect. Hierbij voerde de gemeente het argument aan dat met het opbouwen van de benodigde stijgers hoge kosten gemoeid gaan. Overigens heeft de gemeente toegezegd om te onderzoeken of er sterkere lampen gebruikt kunnen worden. Ten tweede werd gewezen op de netheid van de ingang. De vele peuken op de grond en de soms kapotte stoelen dragen niet bij aan een goede uitstraling. De gemeente zal zorgdragen voor verankering van een asbak in de vloer. Het is aan ons om daar ons steentje aan bij te dragen door er voor te zorgen dat we de ingang netjes houden.

Het jaarlijks terugkerende evenement Kies je Sport is al weer achter de rug. Op 16, 23 , 28 maart en 6 april, voorafgaand aan de zaterdaginloop, namen ongeveer 14 scholieren uit Soest deel aan tafeltennisactiviteiten bij SHOT. De organisatie was dit jaar in handen van Matthijs, Robbie en Axel.

In het weekend 18-20 mei vindt de internationale sportuitwisseling Soest-Soest plaats. Uiteraard zal door een jeugddelegatie van SHOT-spelers weer worden deelgenomen aan deze sportieve tweestrijd.

Het zal een ieder niet onopgemerkt gebleven zijn dat er hard wordt gewerkt in de kantine. De verplaatsing van het frituur naar de zijde van de buitenmuur van de kantine zal ertoe bijdragen dat de soms penetrante geur van baklucht rechtstreeks kan worden afgevoerd naar buiten. Daarnaast zal de bar in z’n geheel wat naar achteren worden verplaatst waardoor meer zitruimte gaat ontstaan. Bovendien worden vitrine koelkasten geplaatst die voldoende ruimte gaan bieden voor de koeling van bier en frisdranken. Met vereende krachten en met vakkundige hulp van Anton Simonis en Hans Bartijn zal deze klus worden geklaard.

Door enkele leden is deelgenomen aan de instructie Verantwoord Alcoholgebruik. De instructie werd op uitnodiging van en verzorgd door Sportfederatie Soest. Daarnaast zal in het najaar door Jan Opmeer, Matthijs Rietveld en Robin de Roode worden deelgenomen aan de opleiding Sociale hygiëne. Volgens de regels van de Drank- en Horecawet moeten minimaal 2 leden in bezit zijn van de Verklaring Sociale hygiëne en moeten barvrijwilligers een instructie hebben gevolgd met betrekking tot Verantwoord Alcoholgebruik. Een goede zaak.

Noteer vast in je agenda: De aankomende Algemene Leden Vergadering is gepland op maandag 18 juni om 20.00uur. Uiteraard verwachten we een hoge opkomst.

Martin Briët, secretaris