Mededelingen van het bestuur

Deel dit bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

De nieuwe programmatuur voor het nieuwe kassa systeem is op een PC geïnstalleerd en wordt de komende maanden uitgeprobeerd. De barwachten die het systeem voor de eerste keer al in gebruik hebben genomen, zijn enthousiast. Het systeem is zeer gebruiksvriendelijkheid. Op de achtergrond hebben Anton, George en Jan Opmeer de functionaliteit van het systeem voor wat betreft de voorraadadministratie getest en de eerste indrukken zijn positief. Door de invoering van de inkoop- en verkoopprijzen, gecombineerd met een goede registratie van de verkopen, krijgen we beter inzicht in de kantine-opbrengst. Het bestuur kan daardoor zo nodig tijdig bijsturen. De komende testperiode is bedoeld om met het nieuwe systeem ervaring op te doen. In december wordt het systeem geëvalueerd en wordt een besluit genomen over al dan niet overgaan tot aanschaf.

De kantine is al redelijk op orde. De muren hebben dankzij Jan van Asch weer een fris kleurtje gekregen. Voor de aanpassing van het plafond verschillen de ideeën. Een kleine werkgroep van vrijwilligers gaat zich hier binnenkort over buigen. De nieuwe afzuigkap functioneert nog niet naar behoren. Voor de afvoer van de vieze (frituur) luchtjes moet nog een definitieve oplossing gevonden worden. Daarnaast zijn onlangs een nieuwe radio en TV aangeschaft. Dit betekent veel luister- en kijkgenot dat ten goede zal komen aan de sfeer.

Het voornemen om op 20 november aanstaande een interland te organiseren in het gebouw Optiesport Engh gaat niet door. Verenigingen (met competitieverplichtingen) die op dit moment gebruik maken van het sportcentrum kunnen niet wijken. In samenspraak met de NTTB zal worden geprobeerd om volgend najaar een interland te gaan organiseren. Middels de aanvraag zaalruimteverdeling, welke jaarlijks door de gemeente wordt vastgesteld, gaat SHOT een verzoek hiertoe indienen.

Nieuwe leden (en/of ouders daarvan) hebben middels het inschrijvingsformulier te kennen gegeven bereid te zijn om enig vrijwilligerswerk te doen. Dat is goed nieuws natuurlijk. Vanuit de jeugdcommissie zal contact worden opgenomen met de nieuwe leden.

De Grote Clubactie loopt ten einde. De trekking van de loterij is half november. Volgens Danny (organisatie) zijn door vele enthousiaste jeugdleden al ruim 215 loten verkocht.

Op zondag 21 oktober jl. vond het jaarlijks terugkerend OTC toernooi plaats. In totaal deden 44 deelnemers mee, waarvan vijf leden van SHOT. Er werd gespeeld in meerkampen. Een kort verslag komt één dezer dagen op de website.

Op 19 november vindt een bijeenkomst, in het kader van het project Sport in Soest, over EHBO sportblessures plaats bij vv SEC. Bij de trainersgroep zal worden geïnventariseerd wie hieraan wenst deel te nemen. De voorbereidingen voor de Menereis Open Soester zijn al in volle gang. De inschrijving staat voor belangstellenden al open. Zie hiervoor deze site.

Bij Overhees heeft een wijziging in het bestuur plaatsgevonden. Bart Ploeg heeft het stokje overgedragen aan Frank Weijers, de nieuwe secretaris.

Martin Briët, secretaris