Mededelingen van het bestuur

Deel dit bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

De (medewerkers van de) bedrijven die onlangs in het kader van de beursvloer zich hebben ingespannen en een bijdrage hebben geleverd aan het opknappen van de kantine worden op donderdagavond 16 mei uitgenodigd om deel te nemen aan een (onderling) tafeltennistoernooi. De organisatie is in handen van René de Gier en Martin Briët.

SHOT neemt weer deel aan het jaarlijks terugkerend project Kies je Sport, waarbij jeugdigen van Soest in het voorjaar kunnen deelnemen aan verschillende sporten in Soest. Organisatie is in handen van Matthijs Rietveld.

Aan de cursus EHBO sportblessures op 25 februari neemt een afvaardiging van de trainersgroep deel, waaronder: René, Danny, Axel en Robin.

Ton Roetman werd op het sportgala niet verkozen tot sportvrijwilliger van het jaar, maar heeft wel genoten van zijn nominatie en alle aandacht die daarnaar uit is gegaan. De dinsdagmorgengroep is uitermate tevreden met Ton als ‘trainer’, en daar gaat het uiteindelijk om.

Door de barbeheercommissie werd een eerste kwartaalrapportage van het nieuwe systeem aangaande de voorraadadministratie aan het bestuur voorgelegd. Met behulp van deze rapportage kan tijdig de zere vinger worden gelegd op gesignaleerde knelpunten. Zo worden er verschillen geconstateerd met betrekking tot het registeren van consumpties en worden instructies door de barwacht, ondanks duidelijke voorschriften, niet nageleefd. Binnenkort verschijnt hierover een memo van de barbeheercommissie met aandachtspunten.

In de periode maart t/m juni zal op de vrijdagmiddagen een regionale welpentraining voor jeugdigen uit de omgeving bij SHOT worden georganiseerd. Er nemen tevens enkele jeugdleden van SHOT aan deel. De organisatie is in handen van Juliet van Veen, trainster Hoogland/Over ‘t Net.

Een delegatie van de dinsdagmorgengroep gaat binnenkort weer deelnemen aan de reanimatiecursus. Deze keer is het niet gelukt om een sponsor te vinden. Het bestuur heeft toegezegd hierin voor een deel financieel bij te willen dragen.

Het opknappen van de kantine bereikt gestaag het eindresultaat. Aan de verlichting boven de bar wordt de laatste hand gelegd en de aansluiting van de afzuiginstallatie met afvoer direct naar buiten zal binnenkort worden uitgevoerd.

Over de continuering van de sportuitwisseling Soest-Soest wordt door deelnemende verenigingen overleg gevoerd, nu de gemeente heeft besloten dit evenement niet meer financieel te willen ondersteunen. De uitwisseling staat gepland van 21 t/m 23 juni.

Martin Briët, secretaris