Mededelingen van het Bestuur

Deel dit bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Op 29 juli jl. vond de Algemene Leden Vergadering plaats. Op hoofdlijnen:

– Het eigen vermogen is gering toegenomen. Hierin zijn eenmalige kosten verbouwing kantine en reserveringen alternatief passe-partoutregeling en jubilea 65 jaar opgenomen. De contributie opbrengst is hoger uitgevallen. Op enig moment hadden we een leden aantal van 123. Er werd een hogere opbrengst Grote Clubactie genoteerd. Onder meer dankzij de inzet van de jeugd;

– Er werd vooruitgang geboekt voor wat betreft resultaat kantine ten opzichte van vorig boekjaar. Mede dank zij de inspanningen van Anton en Jan Opmeer;

– De kascontrole commissie sprak wederom haar waardering uit over het gevoerde financiële beleid door penningmeester George;

– George (penningmeester) en Jan van Asch (Algemeen bestuurslid) hebben een nieuwe periode als lid van het bestuur aanvaard. Tsuri Menereis werd opnieuw als algemeen bestuurslid geïnstalleerd;

– De begroting voor het seizoen 2013/2014 werd unaniem goedgekeurd. Wederom zal er geen contributieverhoging doorgevoerd hoeven worden;

– Rene Rietveld, voorzitter, blikte vooruit. Verwacht wordt dat de nieuwe sportvisie (nadelige) effecten gaat hebben voor wat betreft gebruik van de zaal en toename van kosten. De plaatselijke verenigingen gaan hun krachten bundelen via de sportfederatie soest. Een werkgroepje met belangstellenden werd geïnstalleerd die gaat onderzoeken hoe ons hierop voor te bereiden. SHOT zal blijven participeren in activiteiten die de naamsbekendheid doet vergroten. Deelname heeft onder meer positieve gevolgen voor de werving van nieuwe jeugdleden. SHOT wil prestatief in de regio op de kaart staan door talenten te ontwikkelen en daarmee op een hoger niveau tafeltennis aan te bieden.

De verbouwingswerkzaamheden door de gemeente hebben een andere wending gekregen dan werd verwacht. Hieronder een kort citaat namens de gemeente:

Citaat: “Net voor de zomervakantie heeft de gemeenteraad ingestemd met het integraal accommodatiebeleid zoals dat ter besluitvorming voorlag. Een aspect hiervan is dat ten aanzien van een aantal accommodaties gezegd is dat nadere beschouwing over de toekomst van deze accommodaties gewenst is. Het Orlandogebouw is een van deze accommodaties. In afwachting van nadere besluitvorming over de toekomst van Orlando is besloten om nu niet fors te investeren in dit gebouw maar om eerst de nadere besluitvorming af te wachten. Vandaar dat nu is bepaald dat de geplande renovatie van de doucheruimten niet doorgaat. Afhankelijk van de besluitvorming over de toekomst van Orlando kan het best zo zijn dat deze renovatie op een later moment wel doorgaat. De aanpassingen aan de luchtbehandeling gaan wel door. Wij hebben reeds aan de onderste ramen platen aangebracht om deze ramen te beschermen tegen hockeyballen”.

We wachten af hoe het verder gaat aflopen. Onlangs zijn twee barkrukken op proef aangeschaft. Geïnteresseerden kunnen hierover hun mening geven aan het bestuur. Indien ze goed bevallen gaan we er een aantal bijkopen.

Vanaf 1 september worden enkele consumptieprijzen aangepast. Van een gering aantal producten verhield de verkoopprijs zich niet meer tot de kostprijs.

Competitiespelers die nog niet in bezit zijn van een clubshirt, kunnen deze aanschaffen bij onze hoofdsponsor Menereis (Korte Brinkweg 32 H in Soest).

Martin Briët, secretaris