Sportvisie en nieuwe tariefstructuur

Deel dit bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Binnen de Sport Federatie Soest, de belangenhartiger van alle sportverenigingen en organisaties die zich met sport bezig houden in Soest, is de afgelopen weken en maanden uitgebreid gesproken over de Sportvisie van de gemeente Soest en de daarbij behorende nieuwe tariefstructuur.

Afgelopen vrijdag, 27 december, hebben de verenigingen het bestuur van de Sport Federatie Soest unaniem opgedragen een brief te sturen aan de wethouder. Op de site van de Sport Federatie Soest is de verzonden brief te lezen en is tevens de reactie van het college te vinden.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van SHOT (vrijdag 10 januari 2013, om 20:00u) zal ook aandacht besteed worden aan dit onderwerp en de mogelijke consequenties voor SHOT.