Nieuws en mededelingen van bestuur

Deel dit bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Projectenplan sportvisie

Sportbestuurders en sportfederatie tezamen met de gemeente houden zich thans bezig met de uitwerking van het projectenplan. Relevante onderwerpen zijn onder meer het elders onderbrengen van de uren sport Paulus Potterlaan en gebouw Willaert; de nieuwe huursystematiek; pachtovereenkomsten en de oprichting van een beheerstichting. Het bestuur van SHOT participeert in de verschillende werkgroepen. In april zal in samenspraak met de sportfederatie de huidige stand van zaken doorgesproken worden. Naar verwachting zal voor de zomer de uitwerking van het projectenplan gereed zijn.

 

Verordening drank en horecawet

De gemeente gaat nadrukkelijk toezien op de naleving van de drank en horecawet. SHOT heeft formeel geen horecavergunning en zal een aanvraag bij de gemeente gaan indienen. Daarnaast is het noodzakelijk dat in ieder geval twee leden in bezit zijn van het diploma sociale hygiëne. Voor schenktijden van alcoholische dranken geldt strikte regelgeving. De barbeheercommissie werkt een en ander verder uit en zal binnenkort met aanvullende informatie komen.

 

Sponsoring

Een delegatie van bestuursleden richt zich op de uitwerking van diverse plannen waar onder de oprichting van een club van 100; lange termijnplan met betrekking tot de aanschaf van nieuwe tafels en de nieuwe clubshirts. De nieuwe clubshirts worden in de zomer verstrekt. Informatie over passessies en levering volgt nog.

 

Brainstorm ledenwerving senioren

Op 30 maart is een overleg gepland voor belangstellenden om deel te nemen aan een brainstormsessie over te ondernemen acties met betrekking tot ledenwerving van senioren.

 

Theo Daselaargroep

Het bestuur wenst Roland Haagen en Jan Opmeer sterkte met hun herstel.

 

Vrijspelen buiten openingstijden

Sinds januari van dit jaar is het huurstelsel van kracht geworden. Dit betekent dat de zaal per uur gehuurd en afgerekend wordt. Daardoor is het niet meer mogelijk om buiten de openingstijden gebruik te maken van de zaal.

 

Algemene ledenvergadering

De ALV zal plaatsvinden op vrijdagavond 3 juli om 20:00 uur. Noteer vast in je agenda.

 

Invoering plastic ballen

Met ingang van het nieuwe seizoen zal er met nieuwe, plastic ballen gespeeld gaan worden. Vanaf juni zijn de plastic ballen beschikbaar. Volgens ingewijden is er tussen de huidige en de plastic ballen nagenoeg geen verschil.

 

Spelregelkennis en sportklimaat

Voor jeugd- en seniorenleden zal aan het begin van het nieuwe seizoen een informatiebijeenkomst worden georganiseerd. De voorbereiding is in handen van René de Gier en Joop Kok.

 

Martin Briët

Secretaris