Aangepaste jeugdteams najaar 2015

De competitieleider van de afdeling Midden heeft gemeend dat de Shot-teams niet helemaal ‘naar sterkte’ zijn opgegeven. Dat betreft dan met name de teams Shot 2, 3 en 4. Daarom hier een aangepaste versie. De betreffende spelers zijn al ge├»nformeerd.