Uitnodiging Jeugdranglijsttoernooi

NTTB

Deel dit bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Aan: toernooicoördinatoren jeugd van alle verenigingen in NL

Kopie: afdelingen (via de secretaris, contactpersoon toernooien jeugd en afdelingsondersteuners)

 

Beste toernooicoördinator,

 

Graag verwijs ik jullie naar bijgevoegde uitnodigingen tot inschrijving voor het B- & Jeugdranglijsttoernooi van Soest, dat gespeeld zal worden op 19 en 20 februari 2022. Inschrijvingen kunnen uitsluitend via de online inschrijfformulieren op de website van SHOT (www.shot.nl/ranglijsttoernooi) worden gedaan.

 

Let op! De sluitingsdatum voor inschrijven is op 6 februari 2022.

 

Corona

Of het toernooi door kan gaan en welke maatregelen precies van kracht zullen zijn tijdens het toernooi, zal pas kort van tevoren duidelijk zijn. De van toepassing zijnde protocollen zullen in de week vóór het toernooi op de website van SHOT gepubliceerd worden. Op dit moment is het slechts mogelijk te trainen en geldt er nog een beperking op het spelen van wedstrijden. Omdat we verwachten dat er medio februari minder beperkende maatregelen van kracht zullen zijn, worden de voorbereidingen voor het toernooi wel gestart.

 

Op vrijdag 11 februari is er een Go / No Go moment waar de toernooileiding, in overleg met haar partners, een definitief besluit zal nemen of het toernooi door kan gaan.

 

Met vriendelijke groet,
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

Robbert Stolwijk
Hoofd Wedstrijdsport