Binnen onze vereniging zijn veel vrijwilligers werkzaam. Zo is de dagelijkse gang van zaken in handen van het bestuur. Zij worden daarin ondersteund door een aantal commissies. Onderstaan organogram laat zien hoe de structuur bij Shot is geregeled. Wil je welke vrijwilligers er binnen onze club actief zijn, dan kun je dat terugvinden in de onderstaande tabbladen