Tafeltennisvereniging SHOT Soest

Bestuursmededelingen Mei 2013

Het bestuur is weer bijeengekomen en vanuit deze vergadering zijn diverse punten te melden, lees hieronder het verslag. De aankomende Algemene Leden Vergadering is gepland op maandag 7 juli (20.00 uur). Noteer vast in je agenda. We verwachten dat je hierbij aanwezig zult zijn.