Verslag ALV

Op maandagavond 31 augustus vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Naast behandeling van de jaarverslagen en (her)verkiezing van bestuursleden werd gesproken over de begroting voor het komend seizoen. Verder werd ook de Verenigingsbeker uitgereikt en de aanmoedigingsprijzen voor de jeugd.