Verslag ALV

Deel dit bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Op maandagavond 31 augustus vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Naast behandeling van de jaarverslagen en (her)verkiezing van bestuursleden werd gesproken over de begroting voor het komend seizoen. Verder werd ook de Verenigingsbeker uitgereikt en de aanmoedigingsprijzen voor de jeugd.

Na het vaststellen van de notulen van de  vorige ALV en de jaarverslagen van de diverse commissies werd overgegaan tot de verkiezing van het bestuur. Edgar van Meggelen werd herkozen als voorzitter en Martin Briët verruilde de portefeuille Senioren en PR voor de functie van secretaris. Nieuw lid van het bestuur is René Rietveld, die werd gekozen als commissaris Senioren en PR. Na de pauze werd de begroting behandeld. De voorstellen van het bestuur hadden echter onvoldoende draagvlak. Op korte termijn zal een nieuwe ALV belegd worden om de begroting en daarmee ook de contributie voor het nieuwe seizoen te bespreken. Vervolgens werd de Verenigingsbeker uitgereikt. Deze prijs ging dit jaar naar René de Gier voor zijn verdienstelijke inzet bij de Sponsor en PR-commissie en website werkgroep. Bij de jeugd werden de aanmoedigingsprijzen toegekend aan Robin de Roode en Martijn Buijvoets vanwege hun inzet bij en rond de jeugdactiviteiten. Robin en Martijn ontvangen beide een SHOT-horloge. Verder werd bekend gemaakt dat de levering van de nieuwe shirts vertraging heeft opgelopen. Dit betekent dat we de competitie zullen starten met de tijdelijke shirts zoals we die tijdens de voorjaarscompetitie hebben gebruikt. Op korte termijn zal meer bekend worden gemaakt over de status van de nieuwe shirts.

Edgar reikt de verenigingsbeker uit aan Rene