Aanbreng regeling

Algemeen

SHOT heeft, net als vele andere sportorganisaties, vrijwel continu aanwas van nieuwe (jeugd)leden nodig. Om de continuïteit van een evenwichtig ledenbestand te kunnen waarborgen, is het van belang dat er regelmatig nieuwe leden instromen. Een aanbrengregeling kan een belangrijke bijdrage leveren aan het in contact komen met nieuwe leden die anders misschien niet bereikt worden.

Het doel

Het doel van de aanbrengregeling is om eigen leden te motiveren als ambassadeur voor SHOT op te treden en hierdoor nieuwe leden aan te trekken.

Vergoeding

Een bedrag ad. € 15,- wordt aan het SHOT-lid betaald dat een nieuw lid heeft aangebracht. De vergoeding wordt 6 maanden na datum inschrijving van het nieuwe lid uitbetaald.

Voorwaarden

 • Alle leden, met uitzondering van bestuur en trainers, van SHOT kunnen in aanmerking komen voor de vergoeding.
 • De aangemelde persoon moet tenminste 6 maanden ingeschreven staan in de ledenadministratie van SHOT.
 • Er mogen onbeperkt aantal leden aangemeld worden door één lid.
 • Het lid heeft zijn contributie voldaan.
 • Procedure

  Het lid van SHOT meldt vooraf schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie:

 • Naam, adres en telefoonnummer van de gemelde persoon die op aanraden van hem/haar zich wil laten inschrijven in de ledenadministratie van SHOT
 • Zijn of haar eigen gegevens
 • Oneigenlijk gebruik van de regeling, ter beoordeling van het bestuur, geeft geen recht tot uitbetaling van de vergoeding.

   

  Bestuur ttv SHOT
  Augustus 2011

  Mededelingen van het bestuur

  Vanaf 10 september start de verkoop van loten in het kader van de jaarlijks terugkerende Grote Clubactie. Per verkocht lot houdt de vereniging daar 80% aan over. De activiteitencommissie zal daarom weer een plan de campagne starten en jeugdleden gaan betrekken bij de verkoop van de loten. Hierbij zijn door de beste lotenverkopers weer prachtige attenties te verdienen. We hopen dan ook dat de (jeugdige) lotenverkopers bij de leden terecht kunnen voor het kopen van vele loten!

  Ledenwerving

  Op basis van het plan van aanpak in het kader van Ledenwerving en Behoud is door het bestuur een aanbrengregeling vastgesteld. Het doel van deze regeling is om leden van SHOT aan te moedigen om nieuwe leden aan te brengen. In dit zelfde kader is een 10 rittenkaart in de maak ten behoeve van nieuwe leden die de drempel voor het aangaan van een jaar abonnement nog net iets te groot vinden. Met deze 10 rittenkaart kunnen de nieuwe leden vrijblijvend deelnemen aan training en/of vrij spelen. Daarnaast wordt een advertentie ontwikkeld ten behoeve van plaatsing in krant en/of op social media. We bevorderen daarmee de naamsbekendheid in de regio.