Mededelingen van het bestuur

Deel dit bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

Bar beheer

De barbeheercommissie heeft in overleg met de penningmeester de prijzen van consumpties aangepast. Het vastgestelde uitgangspunt is dat van elk product tenminste 100% netto opbrengst gehaald moet worden, om alle bijkomende kosten te kunnen dekken. Daarnaast signaleert de barbeheercommissie dat er nauwkeuriger door de barwachten geregistreerd moet worden. Alertheid wordt gevraagd bij: het niet vergeten om verkochte consumpties op te schrijven; het juist aanslaan van de kassa (of bij correctie dit op de kassastrook te vermelden) en het correct afrekenen. De barbeheercommissie zal nauwgezet blijven controleren en signaleren. Zo nodig krijgen barwachten opnieuw instructies.

Activiteiten commissie

De activiteitencommissie gaat starten met de voorbereiding van de jaarlijkse vrijwilligers-/ verenigingsavond, welke in november/december zal gaan plaatsvinden. Op deze avond zal tevens de verenigingsbeker aan de vrijwilliger van het jaar uitgereikt worden.

Door de NTTB werd vorig seizoen aan SHOT een boete opgelegd in verband met het niet op komen dagen van een team. In het bestuur is hierover afgesproken de boete door te belasten aan de spelers van het betreffende team, in het geval dat te verwijten is aan eigen houding en gedrag. Dit ter beoordeling van het bestuur.

Training

Het zal niet onopgemerkt gebleven zijn dat SHOT een robot tafeltennis apparaat in gebruik heeft genomen. Een uitstekend middel om aan je techniek te werken. Vraag bij gebruik vooraf even instructies aan de aanwezige trainers.

Sponsoring

De sponsorcommissie bereidt thans een nieuw voorstel uit voor een nieuwe verbintenis met hoofdsponsor Menereis. De aanschaf van nieuwe shirts, in het bijzonder de kleine maten ten behoeve van de jeugdspelers, zal hier in ieder geval deel van gaan uitmaken.

Overig nieuws

Op zondag 25 september worden, op verzoek van de NTTB, bij SHOT de Mini en D Meerkampen kampioenschappen voor de beginnende jeugd gehouden. Kom gerust kijken.

Het kapot gaan van de verlichting in de zaal is een regelmatig terugkerend probleem. Dit probleem is bekend bij de gemeente en wordt regelmatig onder de aandacht gebracht. De gemeente gaat bij uitval van de verlichting uit van een normering, namelijk 10%. Ten gevolge van bezuinigingen zal hier strakker de hand aan worden gehouden. Pas bij overschrijding van deze normering zal overgegaan worden tot reparatie.

Voor vragen en/of deelname aan externe toernooien kun je contact opnemen met Henri ter Steeg (jeugdtoernooien en Meerkampen) of met Danny Hilhorst (seniorentoernooien).

 

Martin Briët
Secretaris