Bestuursmededelingen Mei 2013

Het bestuur is weer bijeengekomen en vanuit deze vergadering zijn diverse punten te melden, lees hieronder het verslag. De aankomende Algemene Leden Vergadering is gepland op maandag 7 juli (20.00 uur). Noteer vast in je agenda. We verwachten dat je hierbij aanwezig zult zijn.