GO voor het Jeugdranglijsttoernooi

Zoals in de uitnodiging voor het Jeugdranglijsttoernooi is vermeld, is er op 11 februari een Go / No-Go moment om te besluiten of het toernooi daadwerkelijk door kan gaan. Vanochtend heeft hierover overleg plaats gevonden en is er unaniem een Go gegeven voor het toernooi. Kortom, het Jeugdranglijstoernooi op zaterdag 19 en zondag 20 februari