Kascommissie

Deel dit bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on whatsapp
Share on email

{lid paul-roest rob-houtgast}

[image]

[name]

[email_to]

{/lid} Reserve:{lid rob-huis-in-t-veld}

[image]

[name]

[email_to]

{/lid}

Op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt een Kascommissie bestaande uit twee leden en een reservelid benoemd. De kascommissie controleert eenmaal per verenigingsjaar voorafgaande aan de Algemene Ledenvergadering de kas, evenals alle boeken en bescheiden betreffende de financiƫn. De leden van de Kascommissie mogen geen bestuursfunctie hebben en zijn uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.