Toernooicommissie

{lid rene-rietveld rene-de-gier rob-houtgast paul-roest}

[image]

[name]

[email_to]

{/lid}

De Toernooicommissie organiseert gedurende het seizoen diverse toernooien, waaronder de Menereis Open Soester, het KinderTafelTennis Feest (KTTF) en het Old Timer toernooi (OTC). Kijk bij het menu Activiteiten voor meer info over deze toernooien.

Jubileumcommissie

{lid rob-houtgast rene-rietveld}

[image]

[name]

[email_to]

{/lid}

SHOT is opgericht op 20 augustus 1951. Dat is al bijna 60 jaar geleden! Komende zomer bestaat SHOT dus 60 jaar en dat is reden voor een feestje. De jubileumcommissie gaat een leuk feest organiseren. Gedurende het seizoen volgt meer informatie over het naderende jubileum.

Internetcommissie

{lid henri-ter-steeg rene-de-gier robin-de-roode}

[image]

[name]

[email_to]

{/lid}

{lid esther-udinga joop-kok}

[image]

[name]

[email_to]

{/lid}

Interne en externe communicatie is erop gericht de vereniging bekend te maken bij en in contact te treden met mensen en organisaties binnen en buiten de vereniging. Publiciteit versterkt de naamsbekendheid, zorgt voor aandacht en vergroot de aantrekkingskracht van de vereniging.

De website van SHOT biedt achtergrondinformatie over de club, bestuur en commissies, competitieschema’s, uitslagen, leden, toernooien, etc. De website biedt informatie voor leden en potentiële leden, maar is daarnaast ook bedoeld om potentiële sponsors te bereiken, en in algemene zin contacten te onderhouden met de omgeving, pers, gemeente en tafeltennisliefhebbers. Naast de eigen website is SHOT ook te vinden op Facebook en Twitter.

Redactie

{lid joop-kok vacature}

[image]

[name]

[email_to]

{/lid}

De redactiecommissie verzamelt kopij ten behoeve van de samenstelling van het clubblad. Het clubblad dient als informatiemedium van bestuur naar leden van de vereniging en verschaft de leden informatie over gebeurtenissen in de vereniging zoals openingstijden zaal, trainingen, teamsamenstellingen, competitieaangelegenheden, speciale evenementen en ledennieuws. Het clubblad draagt bij aan de saamhorigheid tussen leden binnen de vereniging en komt 4 keer per jaar uit.

Vertrouwenspersoon

{lid marcel-jansen esther-udinga}

[image]

[name]

[email_to]

{/lid}

De vertrouwenspersoon kan worden benaderd door iedereen die iets met SHOT te maken heeft. Dus niet alleen alle senior- en jeugdleden, maar ook ouders van jeugdleden. Als je (als lid, trainer, commissielid of gewoon in de kantine) iets vervelends meemaakt dat jou persoonlijk raakt, kan je altijd één van de vertrouwenspersonen bellen of mailen. Bijvoorbeeld bij seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie, geweld of als je je gewoon onzeker voelt bij SHOT.

De te volgen procedure is dan als volgt:

  • Je meldt de klacht of frustratie bij één van de vertrouwenspersonen, door een telefoontje, een mail of persoonlijk gesprek.
  • Bij een mailtje neemt de vertrouwenspersoon zo snel mogelijk contact met je op en eventueel met de andere vertrouwenspersoon of met het meldpunt van NOC/NSF om de situatie voor te leggen.
  • De vertrouwenspersoon kijkt dan, indien mogelijk en noodzakelijk, samen met het bestuur naar oplossingen of acties ter voorkoming van herhaling.
  • Daarna neemt de vertrouwenspersoon nog een keer contact met je op.

Op dit moment is er twee vertrouwenspersonen. Dit zijn Marcel Jansen (marcel.jansen@shot.nl, 030 – 297 02 89) en Esther Udinga (esther.udinga@shot.nl). Het is ook mogelijk om de vertrouwenspersoon van de NTTB in te schakelen. Deze persoon is te bereiken via vertrouwenspersoon@nttb.nl. Of door contact op te nemen met het Bondsbureau 079 – 343 81 40.

Kascommissie

{lid paul-roest rob-houtgast}

[image]

[name]

[email_to]

{/lid} Reserve:{lid rob-huis-in-t-veld}

[image]

[name]

[email_to]

{/lid}

Op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt een Kascommissie bestaande uit twee leden en een reservelid benoemd. De kascommissie controleert eenmaal per verenigingsjaar voorafgaande aan de Algemene Ledenvergadering de kas, evenals alle boeken en bescheiden betreffende de financiën. De leden van de Kascommissie mogen geen bestuursfunctie hebben en zijn uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Training en Opleiding

{lid paul-roest rene-rietveld axel-diemers rob-houtgast}

[image]

[name]

[email_to]

{/lid}

{lid danny-hilhorst oeds-willem-miedema michiel-van-amersfoort sascha-diemers}

[image]

[name]

[email_to]

{/lid}

 

SHOT draagt er zorg voor dat jeugd en senioren een juiste technische en didactische ondersteuning krijgen voor het ontwikkelen van hun spel. De vereniging beschikt over minimaal één B trainer (nationaal bondstrainer), aangevuld met en ondersteund door gekwalificeerde trainers van elk niveau (verenigingstrainer en assistent trainer).

Activiteitencommissie

{lid rene-rietveld danny-hilhorst robin-de-roode matthijs-rietveld}

[image]

[name]

[email_to]

{/lid}

{lid martin-briet sascha-diemers axel-diemers}

[image]

[name]

[email_to]

{/lid}

De Activiteitencommissie organiseert, zoals de naam al doet vermoeden, diverse activiteiten gedurende het jaar die de saamhorigheid en het onderliggende clubgevoel doen versterken. Denk hierbij aan de Clubkampioenschappen, de Verenigingsavond, het Oliebollentoernooi. Speciaal voor de jeugd organiseren we bijvoorbeeld Filmavonden en uitwisseling Soest-Soest (Dld).