Vertrouwenspersoon

{lid marcel-jansen esther-udinga}

[image]

[name]

[email_to]

{/lid}

De vertrouwenspersoon kan worden benaderd door iedereen die iets met SHOT te maken heeft. Dus niet alleen alle senior- en jeugdleden, maar ook ouders van jeugdleden. Als je (als lid, trainer, commissielid of gewoon in de kantine) iets vervelends meemaakt dat jou persoonlijk raakt, kan je altijd één van de vertrouwenspersonen bellen of mailen. Bijvoorbeeld bij seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie, geweld of als je je gewoon onzeker voelt bij SHOT.

De te volgen procedure is dan als volgt:

  • Je meldt de klacht of frustratie bij één van de vertrouwenspersonen, door een telefoontje, een mail of persoonlijk gesprek.
  • Bij een mailtje neemt de vertrouwenspersoon zo snel mogelijk contact met je op en eventueel met de andere vertrouwenspersoon of met het meldpunt van NOC/NSF om de situatie voor te leggen.
  • De vertrouwenspersoon kijkt dan, indien mogelijk en noodzakelijk, samen met het bestuur naar oplossingen of acties ter voorkoming van herhaling.
  • Daarna neemt de vertrouwenspersoon nog een keer contact met je op.

Op dit moment is er twee vertrouwenspersonen. Dit zijn Marcel Jansen (marcel.jansen@shot.nl, 030 – 297 02 89) en Esther Udinga (esther.udinga@shot.nl). Het is ook mogelijk om de vertrouwenspersoon van de NTTB in te schakelen. Deze persoon is te bereiken via vertrouwenspersoon@nttb.nl. Of door contact op te nemen met het Bondsbureau 079 – 343 81 40.

Kascommissie

{lid paul-roest rob-houtgast}

[image]

[name]

[email_to]

{/lid} Reserve:{lid rob-huis-in-t-veld}

[image]

[name]

[email_to]

{/lid}

Op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt een Kascommissie bestaande uit twee leden en een reservelid benoemd. De kascommissie controleert eenmaal per verenigingsjaar voorafgaande aan de Algemene Ledenvergadering de kas, evenals alle boeken en bescheiden betreffende de financiën. De leden van de Kascommissie mogen geen bestuursfunctie hebben en zijn uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Training en Opleiding

{lid paul-roest rene-rietveld axel-diemers rob-houtgast}

[image]

[name]

[email_to]

{/lid}

{lid danny-hilhorst oeds-willem-miedema michiel-van-amersfoort sascha-diemers}

[image]

[name]

[email_to]

{/lid}

 

SHOT draagt er zorg voor dat jeugd en senioren een juiste technische en didactische ondersteuning krijgen voor het ontwikkelen van hun spel. De vereniging beschikt over minimaal één B trainer (nationaal bondstrainer), aangevuld met en ondersteund door gekwalificeerde trainers van elk niveau (verenigingstrainer en assistent trainer).

Activiteitencommissie

{lid rene-rietveld danny-hilhorst robin-de-roode matthijs-rietveld}

[image]

[name]

[email_to]

{/lid}

{lid martin-briet sascha-diemers axel-diemers}

[image]

[name]

[email_to]

{/lid}

De Activiteitencommissie organiseert, zoals de naam al doet vermoeden, diverse activiteiten gedurende het jaar die de saamhorigheid en het onderliggende clubgevoel doen versterken. Denk hierbij aan de Clubkampioenschappen, de Verenigingsavond, het Oliebollentoernooi. Speciaal voor de jeugd organiseren we bijvoorbeeld Filmavonden en uitwisseling Soest-Soest (Dld).

Jeugdcommissie

{lid joop-kok matthijs-rietveld rob-houtgast axel-diemers}

[image]

[name]

[email_to]

{/lid}

 

{lid robin-de-roode michiel-van-amersfoort}

[image]

[name]

[email_to]

{/lid}

 

De commissie geeft uitvoering aan het jeugdbeleid en is erop gericht om ieder jeugdlid de mogelijkheid te geven zich zo goed mogelijk als tafeltennisser te ontwikkelen door het aanbieden van gerichte training op alle niveaus. Daarnaast organiseert de commissie diverse activiteiten, waaronder het jaarlijks teugkerend tafeltenniskamp in augustus.


In deze commissie is er ruimte voor één of twee extra commissieleden. Heb je interesse, meld je dan bij Joop of Matthijs!

Beheer en Exploitatie

{lid matthijs-rietveld jan-van-asch tsuri-menereis robin-de-roode}

[image]

[name]

[email_to]

{/lid}

{lid rob-houtgast esther-udinga}

[image]

[name]

[email_to]

{/lid}

De kantine wordt gehuurd van de gemeente en beheerd door de commissie Beheer en Exploitatie. De beheerder(s) regelen de inkoop, barbezetting, financiën, onderhoud en schoonmaak. De baromzet is voor de vereniging een belangrijke bron van inkomsten. Er wordt gewerkt met “verplichte” bardiensten. De beheerder maakt een schema waarop senior leden worden ingedeeld voor een avond bardienst. In deze commissie is er nog een vacature voor een nieuw commissielid.

 

Seniorencommissie

{lid danny-hilhorst joop-kok jan-van-asch barend-van-lunteren}

[image]

[name]

[email_to]

{/lid}

De Seniorencommissie geeft uitvoering aan en draagt zorg voor de werkzaamheden binnen het seniorenbeleid. De commissie doet, na ruggespraak met de leden, voorstellen voor teamsamenstellingen aangaande de competitie van de senioren. Zij bespoedigt de opvang en doorstroming van jeugdleden naar de senioren en organiseert bij voldoende belangstelling trainingen voor senioren.

Sponsorcommissie

{lid martin-briet hans-van-gool tsuri-menereis}

[image]

[name]

[email_to]

{/lid}

Het belangrijkste doel van de Sponsorcommissie is meerdere sponsors voor SHOT te werven en zodoende een financiële basis te realiseren die de vereniging extra ‘beweegruimte’ geeft. Daarnaast spelen naamsbekendheid en imagoverbetering in de regio een belangrijke rol in het behalen van de doelstellingen van de vereniging.